II F 8

II F 8 STOB. I 10, 16 [ = AËT. I 3, 27; Dox. gr. p. 289, 6-10]:
Διόδωρος ἐπίκλην Κρόνος τὰ ἀμερῆ σώματα ἄπειρα, τὰ δ' αὐτὰ λεγόμενα καὶ ἐλάχιστα˙ ἄπειρα μὲν κατ' ἀριθμόν, ὡρισμένα δὲ κατὰ μέγεθος.
STOB. I 14, 1k [ = AËT. I 13, 3; Dox. gr. p. 312, 8-9]:
Ξενοκράτης καὶ Διόδωρος ἀμερῆ τὰ ἐλάχιστα ὡρίζοντο.
SEXT. EMP. pyrrh. hypot. III 6, 32 [ = adv. math. IX 363]:
Διόδωρος δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Κρόνος ἐλάχιστα καὶ ἀμερῆ σώματα [scil. εἶπε τὴν πάντων εἶναι ἀρχήν]. cf. adv. math. X 143.
[GALEN.] hist. philos. 18 [Dox. gr. p. 611, 1-2]:
Διόδωρος δὲ ὁ Κρόνος ἐπικεκλημένος ἀμερῆ καὶ ἐλάχιστα σώματα [scil. ἀρχὰς πάντων νομίζει].
EUSEB. praep. evang. XIV 23, 4 p. 773 B [ex Dionysio Alexandr.]:
[11] οἱ δὲ τὰς ἀτόμους μετονομάσαντες ἀμερῆ φασιν εἶναι σώματα, τοῦ παντὸς μέρη, ἐξ ὧν ἀδιαιρέτων ὄντων συντίθεται τὰ πάντα καὶ εἰς ἃ διαλύεται. καὶ τούτων φασὶ τῶν ἀμερῶν ὀνοματοποιὸν Διόδωρον γεγονέναι.