V B 59

V B 59 AELIAN. var. hist. XIV 33:
διελέγετο ὑπέρ τινων ὁ Πλάτων, παρὼν δ' ὁ Διογένης ὀλίγον αὐτῷ προσεῖχεν. ἠγανάκτησεν οὖν ἐπὶ τούτοις ὁ Ἀρίστωνος καὶ ἔφη "ἐπάκουσον τῶν λόγων, κύον." καὶ ὃς οὐδὲν διαταραχθεὶς˙ "ἀλλ' ἐγὼ," εἶπεν "οὐκ ἐπανῆλθον ἐκεῖσε ὅθεν ἐπράθην, ὥσπερ οἱ κύνες," αἰνιττόμενος αὐτοῦ τὴν εἰς Σικελίαν ὁδόν, εἰώθει δέ, φασιν, ὁ Πλάτων περὶ ιογένους λέγειν, ὅτι μαινόμενος οὗτος Σωκράτης ἐστίν.
DIOG. LAERT. VI 40:
Πλάτωνος εἰπόντος αὐτὸν κύνα, "ναί," ἔφη˙ "ἐγὼ γὰρ ἐπανῆλθον ἐπὶ τοὺς πεπρακότας." [= EUDOC. violar. 332 p. 242, 15-16].
DIOG. LAERT. VI 54:
ἐρωτηθεὶς [scil. Plato] ὑπό τινος, "ποῖός τίς σοι Διογένης δοκεῖ;" "Σωκράτης," εἶπε, "μαινόμενος."] [= GNOM. VAT. 743 n. 442; COD. VAT. GR. 1144 f. 232r].