V B 63

V B 63 DIOG. LAERT. VI 40:
Πλάτωνος ὁρισαμένου, "ἄνθρωπός ἐστι ζῷον δίπουν ἄπτερον" καὶ εὐδοκιμοῦντος, τίλας ἀλεκτρυόνα εἰσήνεγκεν [scil. Diogenes] αὐτὸν εἰς τὴν σχολὴν καί φησιν, "οὗτός ἐστιν ὁ Πλάτωνος ἄνθρωπος." ὅθεν τῷ ὅρῳ προσετέθη τὸ πλατυώνυχον [= ARSEN. p. 205, 20-24].