V B 246 d

COD. PATM. 263 n. 67:
τῷ δὲ πολλοὺς ἀγροὺς ὠνουμένῳ, "εἰ μὴ κωλύσῃ σοῦ" φησί [scil. Diogenes] "τὸ φιλοπλούτον, ἐπιλείφει σε τόπος εἰς ὂν ἐκτενεῖς τὴν περὶ τὰς πολλὰς κτήσεις ἐπιθυμίαν.