V B 249

V B 249 DIOG. LAERT. VI 49:
αἰτῶν τινα - καὶ γὰρ τοῦτο πρῶτον ἐποίησε διὰ τὴν ἀπορίαν - ἔφη [scil. Diogenes] "εἰ μὲν καὶ ἄλλῳ δέδωκας, δὸς κἀμοί˙ εἰ δὲ μηδενί, ἀπ' ἐμοῦ ἄρξαι." [= ARSEN. p. 208, 1-3; EUDOC. violar. 332 p. 243, 20-23].