V B 347

V B 347 DIOG. LAERT. VI 39:
εὐνούχου μοχθηροῦ ἐπιγράψαντος ἐπὶ [2] τὴν οἰκίαν "μηδὲν εἰσίτω κακόν," "ὁ οὖν κύριος," ἔφη [scil. Diogenes]. "τῆς οἰκίας ποῦ εἰσέλθῃ;" [= ARSEN. p. 206, 5-7].
DIOG. LAERT. VI 50:
νεογάμου ἐπιγράψαντος ἐπὶ τὴν οἰκίαν,
ὁ τοῦ Διὸς παῖς καλλίνικος Ἡρακλῆς
ἐνθάδε κατοικεῖ. μηδὲν εἰσίτω κακόν˙
ἐπέγραψε [scil. Diogenes], "μετὰ τὸν πόλεμον ἡ συμμαχία."
CLEM. ALEX. strom. VII, IV 25, 5-26, 1:
ἀστείως πάνυ ὁ Διογένης, ἐπὶ οἰκίᾳ μοχθηροῦ τινος εὑρὼν ἐπιγεγραμμένον
ὁ καλλίνικος Ἡρακλῆς
ἐνθάδε κατοικεῖ˙ μηδὲν εἰσίτω κακόν,
"καὶ πῶς" ἔφη "ὁ κύριος εἰσελεύσεται τῆς οἰκίας;" [= THEODORET. graec. affect. cur. VI 20].